Sukutiedote 1

Sisällysluettelo

1. Kalmin sukuseura on perustettu
2. Sukuneuvosto
3. Toimintasuunnitelmista
4. Liittyminen sukuseuran jäseneksi
Liite 1. Sukuneuvoston jäsenten nimet ja yhteystiedot
Liite 2. Lyhyt katsaus Kalmin suvun historiaan
Liite 3. Sukutiedon keräyslomake
Liite 4. Kalmin sukuseuran perustavan kokouksen pöytäkirja
Liite 5. Kalmin sukuseuran säännöt