Sukutiedote 30

Sisällysluettelo

1. Pääkirjoitus
2. Sukuseuran matka Saarenmaalle
3. Karjalaisten sijoittuminen sodan jšlkeen
4. Vihtori ja Kustaava Kalmi
5. Kalmin sukuseuran toimintakertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma