Sukutiedote 36

Sisällysluettelo

1. Pääkirjoitus
2. Kalmin suvun sukukokous Ruissalossa
3. Sähköinen sukulehti
4. Mauno Kalmin esivanhemmat
5. Ville Kalmin (1825-1866) perukirja
6. Kalmin sukuseuran toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio