Sukutiedote 9

Sisällysluettelo

1. Puheenjohtajan palsta
2. Sukukokous ja sukujuhla
3. Sukulaisia keskiajalta
4. Kahden Matin ja kolmen Antin probleemat
5. Sukuneuvoston esittelyt: Anna Ikeda
6. Antti ja Maria Kalmin jälkeläiset
7. Jack Kalmi Ranskasta
8. Lapsuuteni muistoja vuosilta 1915-1916